TERAPIA INTEGRACJI BILATERALNEJ

” … aby nieść pomoc dzieciom, nastolatkom i dorosłym ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu, a także tym osobom, które nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału.”  Sheila Dobie

Gabinet terapeutyczny 'Cerebro' oferuje zajęcia z zakresu:
Terapii Integracji Bilateralnej
Logopedii
Terapii dzieci ze spektrum autyzmu

W naszym ciele ukryte są blokady, które utrudniają nam naukę, uniemożliwiają także łagodne przejście przez stresy. Wszyscy, w pewnej mierze, mamy trudności w uczeniu się, lecz do tej pory nie czyniliśmy żadnych starań, aby je usunąć. Te blokady mogą trwać przez całe życie, jeśli nie podejmiemy się zmiany tego stanu rzeczy. Właściwie rozpoznane blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu.

Krótko o Integracji Bilateralnej

Aby człowiek miał pełny obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej, bo mózg jest narządem symetrycznym, a każda półkula ma inne zadania.

Prawa półkula mózgu jest to półkula odpowiedzialna za uczucia, prawdziwe wielowymiarowe uczenie się, ogólny ogląd, percepcję przestrzeni, pamięć długotrwałą, intencje – czyli jest ona twórcza, emocjonalna, postrzegająca całość.

Lewa półkula mózgowa (u osób praworęcznych) odpowiada zaś za: myśli, analizę, przypisywanie faktów, widzenie szczegółów, percepcję czasu, kontrolę nad słowem, porozumiewanie się werbalne, pamięć krótką – czyli jest ona logiczna i postrzega poszczególne elementy.

Dzięki harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych dzieci jak i dorośli z łatwością przyswajają sobie nową wiedzę, umiejętności. Brak równowagi między pracą obu półkul mózgowych prowadzi do powstawania różnego rodzaju zakłóceń. Dziecko może mieć problemy np.: w nauce czytania i pisania, z koncentracją uwagi, wyrażaniem własnych emocji.

Bilateralność to...

… umiejętność skoordynowania obydwu stron ciała. 

Małe dziecko skutecznie wykorzystuje każdą stronę ciała, ale ma trudności w korzystaniu z obydwu stron jednocześnie. Ważnym aspektem jest przekraczanie linii środkowej, koordynacja w ruchach symetrycznych i asymetrycznych oraz odróżnianie jednej strony od drugiej podczas poruszania się.

Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami czy łapanie piłki. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała.

Jeden cel

Program kierowany jest do dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, które często prezentują niedojrzałość w systemie motorycznym. Ważnym wskazaniem jest niezdolność do odnoszenia sukcesów pomimo dobrych możliwości intelektualnych. Opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.

Pierwsze spotkanie z terapeutą ma charakter konsultacyjny. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu ustalana jest długość i częstotliwość spotkań.

Na kolejnych spotkaniach (2-3) przeprowadzany jest prosty test diagnostyczny, na podstawie którego terapeuta dobiera indywidualny program ćwiczeń dopasowany ściśle do potrzeb pacjenta.

Test diagnostyczny będzie przeprowadzany co 3 miesiące, aby terapeuta mógł na bieżąco określać postępy w terapii i modyfikować program indywidualny według następujących stopniowo zmian.

children-playing-with-balloons-vector-601331

Gabinet Terapii Integracji Bilateralnej 

mgr Katarzyna Zawojska

Centrum Medyczne   Kopalniana 17A

38-400 Krosno

tel. 500 408 861