Dla kogo?

Program terapeutyczny metodą Integracji Bilateralnej jest przeznaczony nie tylko dla dzieci ale również dla osób dorosłych, które doświadczają problemów związanych z:

 • obniżoną koordynacją obustronną
 • trudnościami w orientacji przestrzennej
 • nieumiejętnością różnicowania stron prawa/lewa
 • trudnościami w przekraczaniu linii środkowej ciała zarówno w płaszczyźnie prawa/lewa jak i przód/tył oraz góra/dół
 • niewykształconą w pełni lateralizacją
 • niskimi umiejętnościami wykonywania ruchów sekwencyjnych
 • słabą pamięcią i problemami z koncentracją uwagi
 • trudnościami szkolnymi
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • obniżoną świadomością własnego ciała.

Symptomy te często występują u dzieci z opóźnieniami w rozwoju, a także u dzieci mających trudności lub niepowodzenia w nauce, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, afazją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami integracji sensorycznej, trisomią 21, ADHD i ADD.

Te dzieci w szczególności mogą odnieść duże korzyści z ćwiczeń.

child play, child, little-1761932.jpg

Opracowanie indywidualnego programu treningowego jest poprzedzane diagnostyczną oceną zdolności związanych z takimi obszarami funkcjonowania, jak: czucie własnego ciała, schematy poruszania się, równowaga statyczna czy kontrola postawy. Na podstawie uzyskanych rezultatów jest przygotowywany program ćwiczeń ruchowych ukierunkowany na rozwój tych umiejętności, których niedobór stanowi największą przeszkodę w realizowaniu przez pacjenta jego potencjału. 

happy, fun, kids-3046564.jpg
children-playing-with-balloons-vector-601331

Program skierowany jest nie tylko do dzieci, młodzieży i dorosłych, u których występują trudności w koordynacji, ale również do osób chcących w większym stopniu realizować swój potencjał, w czym często przeszkadza brak automatyzacji ruchów.

Dotyczy to również sportowców, u których pełniejsza swoboda wykonywanych ruchów i automatyczne reakcje motoryczne dopasowane do zmieniających się okoliczności pozwalają na osiąganie jeszcze lepszych rezultatów. 

female, beach, dance-4234344.jpg

Program ćwiczeń Bilateralnej Integracji:

 • Poprawia świadomość ciała („gdzie się zaczynam, a gdzie kończę?”), poczucie schematu ciała w przestrzeni i poczucie kierunku
 • Doskonali równowagę statyczną i dynamiczną oraz kontrolę postawy
 • Wpływa na współpracę między półkulami mózgu
 • Optymalizuje współpracę stron ciała: góra/dół, lewo/prawo, przód/tył
 • Usprawnia pamięć sekwencyjną i planowanie ruchu
 • Wpływa na automatyzację ruchów
 • Ułatwia wykonywanie procesów wielozadaniowych
 • Jest doskonałym uzupełnieniem różnych terapii ruchowych np. integracji sensorycznej, jak również wspiera treningi słuchowe u osób z problemami z lateralizacją i układem przedsionkowym.
Photogenica-PHX10237072-2 LOGO

Gabinet Terapii Integracji Bilateralnej 

mgr Katarzyna Zawojska

Centrum Medyczne  Kopalniana 17A

38-400 Krosno

tel. 500 408 861